Nyboloft AS
Med 30 år i byggebransjen bak oss, er vi rustet for alle type oppgaver.
Nyboloft Entreprenør har i dag 20 dyktige medarbeidere i bedriften, med høy kompetanse.
Til sammen representerer vår ansatte mange årtier med byggeerfaring, med denne erfaringen mener vi at vi dekker alle de håndverksmessige fagområdene man trenger for å kunne bygge, store eller små byggverk.
Vi har kompetanse om enhver form for bygging og rehabilitering av hus i alle materialer, fra tradisjonelle treverk- til mer moderne betong- og stålkonstruksjoner.
Vi har gode faste samarbeidspartnere som bidrar til at vi kan kalle oss totalentreprenører.

Du kjenner oss kanskje i dag som en god leverandør i sammenheng med detaljkjøp av byggvarematerialer og oppføring av privathus. Vi har også bred erfaring innen større og mer krevende bygg. Å oppføre produksjonsfasiliteter, forretningsbygg og kontor hvor som helst i Finnmark, står høyt oppe på vår ønskeliste for de neste årene, samt privatkundemarkedet.

Byggeprosjekter i Nordnorsk kystklima
Det krever solid kompetanse å bygge hus som skal stå i all slags vær. I tillegg er det også en spesiell utfordring å bygge om vinteren. Men kunden skal vite at huset er levert, ikke bare etter norsk standard, men i en slik kvalitet at det makter å stå imot værhardt kystklima – i tillegg til alle de andre utfordringene været gir her nord.
Vi innfrir kravene, og leverer derfor solide bygninger med lang levetid, selv om man ofte kan si at vindkulene som feier over landet her oppe ”er frisk i støytan”.

 
Ansatte ved Nyboloft Entreprenør AS 
Våre ansatte dekker alle fagområdene som kreves for oppføring av et bygg. I tillegg til daglig leder og prosjektledere, har vi dyktige tømrere, formenn, murere, fliseleggere, malere, beleggingsarbeidere og betongarbeidere.

Tømring har tidligere naturlig vært hovedbeskjeftigelsen, men nå omfatter virksomheten også stålkonstruksjoner og betongarbeid – også om vinteren.
De fagområdene som ikke naturlig hører inne i et byggefirma, som for eksempel ingeniør, elektriker og rørlegger, har vi gode samarbeidspartnere på.
Nyboloft vil være med fra starten av prosjektet, planlegging idéskaping og offentlig søknadsarbeid – helt frem til nøkkelen stikkes i låsen.

 
Stor erfaring.
Til sammen har vi mange hundre års erfaring med byggvirksomhet i firmaet. Men det hadde hjulpet lite om vi ikke hadde holdt oss oppdatert om innholdet i de siste krav til våtrom og andre standarder. Byggebransjen er i stadig utvikling og vi gjør hva vi kan for å være helt fremme i den utviklingen. Derfor har vi også kontinuerlig opplæringsarbeid for nye som vil inn i bransjen. Lærlingsystemet er en slik ordning – og den gir oss verdifull arbeidskraft og muligheter til rekruttering til bransjen.   

Vi mener at mestermerket forplikter - og arbeider med å holde gjennomføringskvaliteten på det nivå den skal ligge – hver dag.
Tradisjonelt har vi frem til nå arbeidet i Hammerfest og området omkring byen med Kvalsund, men vi har nedslagsfeltet vårt i hele fylket og vil være aktive i byggebransjen i hele Finnmark.

 

Nyboloft Entreprenør  Brenneriveien 25, 9600 Hammerfest - tel 78 42 17 50 - post@nyboloft.no

Utviklet av NetConsulting AS