Nyboloft Entreprenør bygger for alle behov – og vi mener det vi sier!

Nyboloft Entreprenør arbeider på alle plan og nivå i byggesaker. For private kunder er det ofte vi trår til og er behjelpelige med å montere nye vinduer, dører eller faste innredninger. Rehabilitering av eldre bygningsmasse er et komplisert arbeid med mange ukjente faktorer, der vi har god kompetanse gjennom lang
erfaring.
Én utbedring krever kanskje at man beholder byggets egenart, i et annet prosjekt er man kanskje mer fristilt, selv om sluttkvaliteten skal være like god. Men eldre bygninger som skal omgjøres og bygges om er alltid utfordrende – både funksjonelt og materielt.
På den andre enden av privatmarkedet finner vi realiseringen av hus- og hyttedrømmen. Der er vi gjerne også rådgivere og hjelper våre kunder med å finne frem i en hus- og hyttekatalog som kundene har tilgang til gjennom byggevarebutikken Byggfag.
Våre boliger tar hensyn til funksjonalitet, tomt og selvfølgelig dine ønsker. Vi tilbyr tilpassede løsninger i nært samarbeid med deg som kunde, slik at du kan få oppfylt drømmene dine.

Vi ønsker at selve byggeprosessen, og planarbeid med kommunale søknader og alt som hører med, går så smertefritt som mulig. Det er en komplisert jobb, og man skal ta mange hensyn i prosessen.
Nyboloft Entreprenør er velkjent med den typen arbeid.
Vi har erfaring både fra oppføring av typehus og mer spesielle arkitekttegnede bygninger – enten det er privatbolig eller hytte.

Ta kontakt så er vi sikre på at vi finner frem til en god løsning for ditt byggeprosjekt.

Nyboloft Entreprenør  Brenneriveien 25, 9600 Hammerfest - tel 78 42 17 50 - post@nyboloft.no

Utviklet av NetConsulting AS