Med fokus på næringsbygg

Oppføring av næringsbygg stiller helt andre krav enn privatboliger, og av erfaring vet vi at kravene er mer kompliserte! De er annerledes – og langt mer konkret og målrettet. Funksjon og tilgjengelighet er ofte styrende for oppføring av slike bygg.
Vårt kompetansenivå tilsier at vi kan ta på oss arbeid i dette markedet, og vi gleder oss til å løse utfordringene. Vi har allerede
samlet betydelig erfaring i dette markedet, med følgende bygg og prosjekter kan nevnes:
Hammerfest Energi nye lager, Renovering av Marinor AS, storkjøkken til Hammerfest Kommune, nytt Bo og Omsorgssenter i Kokelv for Kvalsund Kommune.

Disse byggene er vi i dag meget stolte av å kunne vise frem, samt andre næringsbygg vi også har oppført i Hammerfest.
Vi har kompetansen til å takle all slags vær man kan møte i Finnmark. De ansatte representerer flere tiår med kompetanse og kunnskap om materialer og byggteknikk.
En tømrer med omkring 40 års erfaring har vært med på det meste – og kan finne en løsning på hva det enn skulle være.
Betong, flis, stål og treverk - alt sammen skal selvfølgelig monteres etter standardene i byggforskriftene og kundene skal være sikre på at de ikke behøver å tenke på om kvaliteten er tilfredsstillende.

Nyboloft Entreprenør  Brenneriveien 25, 9600 Hammerfest - tel 78 42 17 50 - post@nyboloft.no

Utviklet av NetConsulting AS